•  HOME > カラーコード表

カラーコード表

何かと必要になるカラーコード表
 
 


 
 

カラー 16進数
カラーネーム
カラー 16進数
カラーネーム
カラー 16進数
カラーネーム
 #000000
Black
 #87CEEB
SkyBlue
 #F0E68C
Khaki
 #000080
Navy
 #87CEFA
LightSkyBlue
 #F0F8FF
AliceBlue
 #00008B
DarkBlue
 #8A2BE2
BlueViolet
 #F0FFF0
Honeydew
 #0000CD
MediumBlue
 #8B0000
DarkRed
 #F0FFFF
Azure
 #0000FF
Blue
 #8B008B
DarkMagenta
 #F4A460
SandyBrown
 #006400
DarkGreen
 #8B4513
SaddleBrown
 #F5DEB3
Wheat
 #008000
Green
 #8FBC8F
DarkSeaGreen
 #F5F5DC
Beige
 #008080
Teal
 #90EE90
LightGreen
 #F5F5F5
WhiteSmoke
 #008B8B
DarkCyan
 #9370DB
MediumPurple
 #F5FFFA
MintCream
 #00BFFF
DeepSkyBlue
 #9400D3
DarkViolet
 #F8F8FF
GhostWhite
 #00CED1
DarkTurquoise
 #98FB98
PaleGreen
 #FA8072
Salmon
 #00FA9A
MediumSpringGreen
 #9932CC
DarkOrchid
 #FAEBD7
AntiqueWhite
 #00FF00
Lime
 #9ACD32
YellowGreen
 #FAF0E6
Linen
 #00FF7F
SpringGreen
 #A0522D
Sienna
 #FAFAD2
LightGoldenRodYellow
 #00FFFF
Aqua
 #A52A2A
Brown
 #FDF5E6
Oldlace
 #00FFFF
Cyan
 #A9A9A9
DarkGray
 #FF0000
Red
 #191970
MidnightBlue
 #ADD8E6
LightBlue
 #FF00FF
Fuchsia
 #1E90FF
DodgerBlue
 #ADFF2F
GreenYellow
 #FF00FF
Magenta
 #20B2AA
LightSeaGreen
 #AFEEEE
PaleTurquoise
 #FF1493
DeepPink
 #228B22
ForestGreen
 #B0C4DE
LightSteelBlue
 #FF4500
OrangeRed
 #2E8B57
SeaGreen
 #B0E0E6
PowderBlue
 #FF6347
Tomato
 #2F4F4F
DarksLateGray
 #B22222
Firebrick
 #FF69B4
HotPink
 #32CD32
LimeGreen
 #B8860B
DarkGoldenrod
 #FF7F50
Coral
 #3CB371
MediumSeaGreen
 #BA55D3
MediumOrchid
 #FF8C00
DarkOrange
 #40E0D0
Turquoise
 #BC8F8F
RosyBrown
 #FFA07A
LightSalmon
 #4169E1
RoyalBlue
 #BDB76B
DarkKhaki
 #FFA500
Orange
 #4682B4
SteelBlue
 #C0C0C0
Silver
 #FFB6C1
LightPink
 #483D8B
DarksLateBlue
 #C71585
MediumVioletRed
 #FFC0CB
Pink
 #48D1CC
MediumTurquoise
 #CD5C5C
IndianRed
 #FFD700
Gold
 #4B0082
Indigo
 #CD853F
Peru
 #FFDAB9
PeachPuff
 #556B2F
DarkOliveGreen
 #D2691E
Chocolate
 #FFDEAD
NavajoWhite
 #5F9EA0
CadetBlue
 #D2B48C
Tan
 #FFE4B5
Moccasin
 #6495ED
CornFlowerBlue
 #D3D3D3
LightGrey
 #FFE4C4
Bisque
 #66CDAA
MediumAquamarine
 #D8BFD8
Thistle
 #FFE4E1
MistyRose
 #696969
DimGray
 #DA70D6
Orchid
 #FFEBCD
BlancheDalmond
 #6A5ACD
SlateBlue
 #DAA520
GoldenRod
 #FFEFD5
Papayawhip
 #6B8E23
OliveDrab
 #DB7093
PaleVioletRed
 #FFF0F5
LavenderBlush
 #708090
SlateGray
 #DC143C
Crimson
 #FFF5EE
SeaShell
 #778899
LightSlateGray
 #DCDCDC
GainsBoro
 #FFF8DC
CornSilk
 #7B68EE
MediumSlateBlue
 #DDA0DD
Plum
 #FFFACD
LemonChiffon
 #7CFC00
LawnGreen
 #DEB887
BurlyWood
 #FFFAF0
FloralWhite
 #7FFF00
Chartreuse
 #E0FFFF
LightCyan
 #FFFAFA
Snow
 #7FFFD4
Aquamarine
 #E6E6FA
Lavender
 #FFFF00
Yellow
 #800000
Maroon
 #E9967A
DarkSalmon
 #FFFFE0
LightYellow
 #800080
Purple
 #EE82EE
Violet
 #FFFFF0
Ivory
 #808000
Olive
 #EEE8AA
PaleGoldenRod
 #FFFFFF
White
 #808080
Gray
 #F08080
LightCoral
  

 
 

216色セーフカラー

 
 

#00FFFF
(0.255.255)
#00FFCC
(0.255.204)
#00FF99
(0.255.153)
#00FF66
(0.255.102)
#00FF33
(0.255.51)
#00FF00
(0.255.0)
#33FFFF
(51.255.255)
#33FFCC
(51.255.204)
#33FF99
(51.255.153)
#33FF66
(51.255.102)
#33FF33
(51.255.51)
#33FF00
(51.255.0)
#66FFFF
(102.255.255)
#66FFCC
(102.255.204)
#66FF99
(102.255.153)
#66FF66
(102.255.102)
#66FF33
(102.255.51)
#66FF00
(102.255.0)
#99FFFF
(153.255.255)
#99FFCC
(153.255204)
#99FF99
(153.255.153)
#99FF66
(153.255.102)
#99FF33
(153.255.51)
#99FF00
(153.255.0)
#CCFFFF
(204.255.255)
#CCFFCC
(204.255.204)
#CCFF99
(204.255.153)
#CCFF66
(204.255.102)
#CCFF33
(204.255.51)
#CCFF00
(204.255.0)
#FFFFFF
(255.255.255)
#FFFFCC
(255.255.204)
#FFFF99
(255.255.153)
#FFFF66
(255.255.102)
#FFFF33
(255.255.51)
#FFFF00
(255.255.0)
#FFCCFF
(255.204.255)
#FFCCCC
(255.204.204)
#FFCC99
(255.204.153)
#FFCC66
(255.204.102)
#FFCC33
(255.204.51)
#FFCC00
(255.204.0)
#FF99FF
(255.153.255)
#FF99CC
(255.153.204)
#FF9999
(255.153.153)
#FF9966
(255.153.102)
#FF9933
(255.153.51)
#FF9900
(255.153.0)
#FF66FF
(255.102.255)
#FF66CC
(255.102.204)
#FF6699
(255.102.153)
#FF6666
(255.102.102)
#FF6633
(255.102.51)
#FF6600
(255.102.0)
#FF33FF
(255.51.255)
#FF33CC
(255.51.204)
#FF3399
(255.51.153)
#FF3366
(255.51.102)
#FF3333
(255.51.51)
#FF3300
(255.51.0)
#FF00FF
(255.0.255)
#FF00CC
(255.0.204)
#FF0099
(255.0.153)
#FF0066
(255.0.102)
#FF0033
(255.0.51)
#FF0000
(255.0.0)
#CC00FF
(204.0.255)
#CC00CC
(204.0.204)
#CC0099
(204.0.153)
#CC0066
(204.0.102)
#CC0033
(204.0.51)
#CC0000
(204.0.0)
#CC33FF
(204.51.255)
#CC33CC
(204.51.204)
#CC3399
(204.51.153)
#CC3366
(204.51.102)
#CC3333
(204.51.51)
#CC3300
(204.51.0)
#CC66FF
(204.102.255)
#CC66CC
(204.102.204)
#CC6699
(204.102.153)
#CC6666
(204.102.102)
#CC6633
(204.102.51)
#CC6600
(204.102.0)
#CC99FF
(204.153.255)
#CC99CC
(204.153.204)
#CC9999
(204.153.153)
#CC9966
(204.153.102)
#CC9933
(204.153.51)
#CC9900
(204.153.0)
#9966FF
(153.102.255)
#9966CC
(153.102.204)
#996699
(153.102.153)
#996666
(153.102.102)
#996633
(153.102.51)
#996600
(153.102.0)
#9933FF
(151.51.255)
#9933CC
(153.51.204)
#993399
(153.51.153)
#993366
(153.51.102)
#993333
(153.51.51)
#993300
(153.51.0)
#9900FF
(153.0.255)
#9900CC
(153.0.204)
#990099
(153.0.153)
#990066
(153.0.102)
#990033
(153.0.51)
#990000
(153.0.0)
#6633FF
(102.51.255)
#6633CC
(102.51.204)
#663399
(102.51.153)
#663366
(102.51.102)
#663333
(102.51.51)
#663300
(102.51.0)
#6600FF
(102.0.255)
#6600CC
(102.0.204)
#660099
(102.0.153)
#660066
(102.0.102)
#660033
(102.0.51)
#660000
(102.0.0)
#3300FF
(51.0.255)
#3300CC
(51.0.204)
#330099
(51.0.153)
#330066
(51.0.102)
#330033
(51.0.51)
#330000
(51.0.0)
#0000FF
(0.0.255)
#0000CC
(0.0.204)
#000099
(0.0.153)
#000066
(0.0.102)
#000033
(0.0.51)
#000000
(0.0.0)

 
 


 

HOME

管理人

秋葉仁

秋葉原で生まれて育ち、会社も秋葉原で設立し、店舗も秋葉原という秋葉原だけの生活。そんな秋葉 仁は大の機械ヲタク。 ビデオカメラ、デジタルカメラ、撮影機材、DJ機材、そしてPC!とにかく機械ならば何でもいい状態。 そんな機械ヲタクが YouTube などを使い様々な機械を紹介。 少しでも購入前の検討材料になれば幸いです。 ぜひともよろしくお願い致します。

カラーコード表

月別

秋葉のおすすめ